Hacı Nuri Baba


Nuri Baba ile Sohbet

Yıllar önce Konya tevhit sancaktarlığında liderlik yapan arkasında her meslekten ve ülkeden ziyaretçisi olan halk aşığı hak dostu Kılcı Nuri Efendi’yi tanımıştım.

Kendisine bir kez nazar ettiniz mi o sizi etkisi altına alır. Adeta karşınızda hep o konuşsa da biz dinlesek dersiniz. Sizinle ilgili bir mevzu varsa bir başkası üzerinden dolaylı bir şekilde kısa ve öz olarak bir örnekle anlatırdı.

Sizin soru sormanıza gerek kalmadan o sizin soracağınızı biraz sabrederseniz bir mevzuda anlatıverir idi.

Manisa’mızın sevilen sayılan büyük üstatlarından imam, hafız, usul erkan bilen Hafız Fahri Ağabey’in bizzat Ayni Ali Kahvesinde anlatmış olduğu bir sohbeti size aktarırsam Konyalı Kılcı Nuri Efendi’yi ve sözlerini daha ciddiye almanız açısından bize yol göstereceğine inanıyorum.

Hafız Fahri ve Hüseyin Köroğlu gibi Manisa’nın bülbüllerini Hacı Nuri Efendi Konya Meram da bulunan kendi bağ evinde ağırlar. Ağaçların üzümlerin altına tasavvuf da aşk sohbeti başlayınca zaman biraz uzar. Hafız Fahri’nin sıkıldığını anlayınca, sıkıntısını gidermek için Hafız Fahri’nin o anda aklından geçen bütün güzellikleri sunmaya ve yapmaya başlar. Bunun üzerine Hafız Fahri ben bunca yıllık imamım çok şeyh gördüm ama sen başkasın der. Hacı baba biz şeyh değiliz biz sizlerin hizmetkarıyız. Şeyhlik neyimize diye sohbete devam ederler. Bu sohbetten sonra Kılcı Nuri Efendi Hafız Fahri’nin de gönlüne girmiş olur.

Buraya kadar hak aşığı Hacı Nuri babadan bahsettikten sonra gelelim güncel meselemiz adalet sistemi ile ilgili bir sohbetimize. Ben Hacı Nuri babaya sordum; “Baba üçler-yediler-kırklar derler bunların sistemi nasıl çalışır?

Dedi ki, “Oğlum bir olan Allah üçü seçer, onun da biri Hızır’dır yüce Allah’ın daim görevlisidir. Yedilerden eksilen oldu mu kırklardan seçilir, kırklardan eksilen oldu mu çevresinde tevhit sancaktarlığında askerlik ve komutanlık yapabilecek yani halkın ve  hakkın sevdiği ve kabul gördüğü kişiler arasından yüce Allah’ın desturunu almış kişiler arasından kırklar tarafından seçilir. Bu düzen böylece devam eder gider. Her 500 kişiye bir hak dostu düşer bu sayıyı Allah eksik etmez. Onun içindir ki, yüce Allah ben bu dini ve kitabı kelamı kıyamete dek koruyacağım sözü vermiştir” dedi.

Kaynak: http://www.manisahurisik.com/artikel.php?artikel_id=1198


Tasavvufi Sözler

 • Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da dikişisiz elbise giydirecekler...

  Hz. Mevlana Celaleddin Rum'i
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler...

  Hz. Muhyiddin Arabi
 • Ey ademoğlu; Ey insanoğlu, bizi yaratan Allah`ın emirlerini tutmak mecburiyetindeyiz. Çok nazikâne dikkat edelim.

  Hz. Hacı Ahmet Kayhan Dede
 • Tasavvuf, Hakk'ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Sen insana ulaşmadan Allah'ı nasıl arıyorsun?

  Muhammed İkbal
 • Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.

  Hallac-ı Mansur
 • Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.

  Muhammed İkbal
 • Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.

  İmam-ı Azam
 • Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.

  Ahmed Hulûsi
 • Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.

  Hz. Muhammed (s.a.v)
 • Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz.

  Şeyh Hariri
 • Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.

  Muhiddin Arabi
 • Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

  Gazâli
 • Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir.

  Yunus Emre
 • Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.

  Hz. Mevlana
 • Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir.

  Muhyiddin Arabi
 • Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.

  Muhyiddin Arabi
 • Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer.

  Hacı Bektaş-ı Veli
 • Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!

  Ken'ân Rifâî
 • İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.

  Hz. Ali
 • Kendimi arıyorum, gören varmı?

  Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah'a yönelmendir.

  Ebu Hafs
 • Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır.

  Hz. Mevlâna
 • Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.

  Hz. Mevlâna
 • Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır.

  Ahmed Hulûsi
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.

  Muhiddin Arabi
 • Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a sığının.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.

  Hallac-ı Mansur
 • Okunacak en büyük kitap insandır.

  Haci Bektasi Veli
 • Ölüm, yaradılmışın Yaradan'a kavuşmasıdır,Şeb-i arus'dur.

  Hz. Mevlâna
 • Sevgin yoksa, dost arama.

  Şeyh Sâdi
 • Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud'dur.

  Ahmed Hulûsi
 • Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir.

  Ebu Siad-i Ebu'l Hayr
 • Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud'dur.

  Ahmed Hulusi

Hakkı Dedemizin Bütün Derslerine ulaşmak için tıklayınız...

Misafirhanemiz

Dervish Guest House

Site Kullanım Sayacı