Hakkı Dedemizin Eserleri

Alemlerin Kimliği

Kâinatın, Varlığın ve İnsan’ın Sırrı’na Talip Olanlara

Hepimiz bu âlemde, dünyada yaşıyoruz. Tam dünyaya alışmaya başladık derken ölüm kapımızı çalıyor ve gitmek zorunda kalıyoruz. Bizi bu âleme getirenden ve de zamanı geldiğinde bizi götürecek olandan haberimiz var mı? Yoksa öylesine mi yaşıyoruz?

Peki, bir an için durup düşündük mü acaba bu sistemin hâkimi kim? Dişi mi erkek mi olacağımıza, Türk mü, sarışın mı, esmer mi olacağımıza, beyaz mı zenci mi olacağımıza, kimin ailesinde doğacağımıza, ne zaman, nasıl öleceğimize kim karar veriyor? Bu kâinat denen sonsuzluğun aslı nedir? Hakikati nedir? Hayatın sırrı nedir? Hiç düşündük mü?

İnsanlar tüm varlıklardan üstün yaratılmış. Peki, bu üstünlüğün sebebi nedir? Doğum ile ölüm arasında geçirilen bu ömür ne için? Bilmek istiyor muyuz?

İşte, özleri hakikate susamışlar için tarifi olmayan bir umman niteliğindeki “ÂLEMLERİN KİMLİĞİ” adlı kitabında Mevlevi Dedemiz Hakkı Özsoy, kişisel zan ve kanaatlerini değil, bizlere yalnızca hakikati anlatıyor. Hakikat âşıklarının yollarını güneş gibi aydınlatan kitabında Hakk dostu Hakkı Dedemiz, kâinatın ve HER ŞEYİN SIRRINI biz susamışlara kana kana içiriyor.  Belki de yıllardır aklımızı kurcalayan, kimseye soramadığımız onlarca sorunun yanıtını veriyor.

Bir solukta okunan kitabında Hakkı Dedemiz ilahi hakikatleri, Kur’an-ı Kerim ayetlerine, kutsi hadis ve hadislere dayandırarak açıklıyor. Daha önce hiçbir yerde görmediğimiz hangi ilahi sırları ve hakikatleri mi öğreneceğiz? İşte onlardan bazıları:

 1. ÂLEMLERİN SIRRI nedir?
 2. Maddi âlem ile mana âlemi birbirinden kopuk mudur?
 3. GAYB ÂLEMİNE insan uzak mıdır? GAYB SIRLARI bilinebilir mi? Her devirde bu sırlara vakıf olanlar var mı?
 4. Muhyiddin Arabî: “Her insan kendi kimliğinin cahilidir.” buyururken neyi ifade etmek istemiştir?
 5. Manevi hayata ve onun sırlarına nasıl ve hangi yol ile ulaşılır? Bu yol akla açık mıdır?
 6. İnsan sadece etten, kemikten, 5 duyu ve akıldan ibaret midir?
 7. Ermiş kişiler nelere, hangi yolla ermişlerdir?
 8. “HAYATIN SIRRI” nedir?
 9. İnsanlığın yaratıldığı günden itibaren Yüce Yaratıcımız neden peygamberler ve kitaplar göndermiştir?
 10. Hz. KUR’AN’IN SIRLARI. Akılla kavrayamadığımız kıssaları nasıl kavrayabiliriz?
 11. “Hiç kuşkusuz o zikri/Kur’an’ı biz indirdik; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.” 15/9 ayetindeki ilahi sırlar nedir?  “Korumak” kelimesi ile anlatılmak istenen hakikatler nedir?
 12. Vekillik, Halifelik nedir?
 13. “Sonra biz o kitabı kullarımızdan (beğenip) seçtiklerimize miras bırakacağız/bıraktık.” 30/56 ayetindeki Kur’an’ı Kerim’e mirasçı olmanın ardında yatan hakikat ve sırlar.
 14.  Taş devri ile 21.Yüzyıl arasındaki bilimsel ve teknolojik gelişimin ardındaki hikmet nedir?
 15. Allah dostlarının, evliya, ermişlerin insanlığa vermek istedikleri mesaj nedir?
 16. Hz. Peygamber’i (s.a.v) gereği gibi tanıyabilmek için HANGİ GECE ÇOK ÖNEMLİ?
 17. “Ey Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.” kutsi hadisinin ve KÂİNATIN İLK YARATILIŞININ SIRRI!
 18.  Şeriat hayatı (emirler ve yasaklar) yaşanmadan Tasavvuf hayatı yaşanabilir mi?
 19. BATINİ ÂLİMLER ile ZAHİRİ ÂLİMLER arasındaki fark nedir?
 20. Kur’an-ı Kerim nasıl yaşatılır? YAŞAYAN KUR’AN kimdir?
 21. “Kur’an’ın bir içi var, onun da bir içi var. Bu içten içelik yediye kadar devam eder.” hadis-i şerifinde Kur’an ayetlerinin 7 manası olduğu belirtiliyor. Bir insan bu 7 manaya da ulaşabilir mi? Nasıl?
 22. Kâinatta 270 milyar galaksi olduğu söyleniyor. Bu galaksilerin en küçüğünde bulunan 2. küçük gezegen olan Dünya’nın insan yaşamı için seçilmiş olmasının ardındaki hikmet nedir?
 23. Halife “KILMAK” ile “YARATMAK” arasında nasıl bir fark vardır? Hz. Allah neden “Yerime bir halife kılacağım” buyurmuştur da  “Yerime bir halife yaratacağım”  buyurmamıştır?
 24. “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi murad ettim. Halkı yarattım.” kutsi hadisinin SIRRI.
 25. Hz. Âdem’e secde edilme emrinin arkasındaki hakikat. Şeytan’ın secde etmemesi, bunun üzerine huzurdan kovulmasının ve kâfirlikle suçlanmasının sebep ve SIRLARI.
 26. Sema neden dergâh ve benzeri yerlerde ve para karşılığı beklenmeden yapılmalıdır? Sema’nın aslı nereye dayanır?
 27. Hikâye sandığımız Leyla ile Mecnun’un hakikati ve sırları.
 28.  BESMELE-İ ŞERİF’İN ESRARI.
 29. İRADE ve KADER hakkında bilinmeyen sırlar.
 30. MAALLAH ve BİLLAH arasındaki önemli fark?
 31. HANİFLİK ne demektir? Kimler Haniftir?
 32. “VARLIK” nedir, varlığın aslı ve hakikati nedir?

Allah bizi bu ilahi hakikatleri yaşayıp, o hakikatlere şahit olanlardan eylesin. Daha önce yazılıp açıklanmamış bu ve bunun gibi pek çok soru işaretlerini ortadan kaldıran, bu kitabı tüm insanlığa hediye eden Mevlevi Dedemiz Hakkı Özsoy’a sonsuz teşekkürler ediyoruz.  Allah O’ndan razı olsun.

Eğer ben de bu kitapların engin bilgilerinden faydalanmak istiyorum diyorsanız, aşağıdaki telefonlar numaralarından bize ulaşıp kitabı temin edebilisiniz. Derneğimiz gelirleri ise www.mevlevider.net adresindeki faaliyetler için kullanılacaktır.

Telefon Numaralarımız: 0 532 738 71 01 - 0 537 969 35 66

Tasavvufi Sözler

 • Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da dikişisiz elbise giydirecekler...

  Hz. Mevlana Celaleddin Rum'i
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler...

  Hz. Muhyiddin Arabi
 • Ey ademoğlu; Ey insanoğlu, bizi yaratan Allah`ın emirlerini tutmak mecburiyetindeyiz. Çok nazikâne dikkat edelim.

  Hz. Hacı Ahmet Kayhan Dede
 • Tasavvuf, Hakk'ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Sen insana ulaşmadan Allah'ı nasıl arıyorsun?

  Muhammed İkbal
 • Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.

  Hallac-ı Mansur
 • Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.

  Muhammed İkbal
 • Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.

  İmam-ı Azam
 • Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.

  Ahmed Hulûsi
 • Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.

  Hz. Muhammed (s.a.v)
 • Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz.

  Şeyh Hariri
 • Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.

  Muhiddin Arabi
 • Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

  Gazâli
 • Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir.

  Yunus Emre
 • Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.

  Hz. Mevlana
 • Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir.

  Muhyiddin Arabi
 • Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.

  Muhyiddin Arabi
 • Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer.

  Hacı Bektaş-ı Veli
 • Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!

  Ken'ân Rifâî
 • İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.

  Hz. Ali
 • Kendimi arıyorum, gören varmı?

  Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah'a yönelmendir.

  Ebu Hafs
 • Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır.

  Hz. Mevlâna
 • Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.

  Hz. Mevlâna
 • Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır.

  Ahmed Hulûsi
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.

  Muhiddin Arabi
 • Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a sığının.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.

  Hallac-ı Mansur
 • Okunacak en büyük kitap insandır.

  Haci Bektasi Veli
 • Ölüm, yaradılmışın Yaradan'a kavuşmasıdır,Şeb-i arus'dur.

  Hz. Mevlâna
 • Sevgin yoksa, dost arama.

  Şeyh Sâdi
 • Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud'dur.

  Ahmed Hulûsi
 • Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir.

  Ebu Siad-i Ebu'l Hayr
 • Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud'dur.

  Ahmed Hulusi

Hakkı Dedemizin Bütün Derslerine ulaşmak için tıklayınız...

Misafirhanemiz

Dervish Guest House

Site Kullanım Sayacı