Cemel Ali Dede(Turut)


MERAM'a yakın ünlü ziyaret yerlerinden birisi de, Cemel Ali Dede (Turut) diye anılan türbedir. Üzeri beşik tonozla örtülü bu Selçuklu türbesinin vaktiyle nefis çinilerle bezeli olduğu, günümüze gelebilen bazı kalıntılarından anlaşılmaktadır.

Türbede yedi sanduka görülür. Çinilerle süslü bu sandukalarda herhangi bir kitabe görülmemektedir. Ziyaretçileri gezdiren yaşlı komşular, ortadakinin Cemel Ali Dede'ye, yakınındakilerin de eşi ile kızına ve aşçısına ait olduğunu söylerler. Türbenin yanında yer aldığını tarih kitaplarından Öğrendiğimiz sıbyan mektebi, günümüze kadar gelememiştir.

673/1361 yılında Hakk'a kavuşan Cemel Ali Dede, Selçuklu Konyası'nın tanınmış kişilerindendir. Mevleviliğin ünlü kaynaklarından 'Sefine-i Mevleviyan"da onun, Mevlana'nın babası Sultan'ul-Ulema ile birlikte Konya'ya geldiği belirtilir. Sakıp Dede, ona "Cemel (Deve) Ali Dede" denmesinin, henüz küçük bir çocuk iken Mevlana'yı sırtına alıp deve taklidi yaparak eğlendirdiğinden ileri geldiğini de ifade eder.

Mevlana yıllarının nice unutulmaz hatıralarına sahip olan Cemel Ali Dede (Turut)'nin türbesi, o aşk ve marifet dolu günlerin kıymetli bir yadigârı olarak muhafaza ve ziyaret edilmektedir. O'nun adını taşıyan bir mescid ile bir de zaviyenin bulunduğunu vakıf belgelerinden öğreniyoruz. Mevlevi hatıralarında adı sık sık anılan "Cemel Ali Bağı (Dede Bağı)", tadına doyum olmaz yaz gündüz ve gecelerinin zikir, tefekkür, sema ve murakabelerine de sahne olmuş ünlü Meram bağlarındandır. Mevlana Hazretleri, sık sık Turud ve civarındaki mesireliklerde gezintiye çıkar, burada düzenlenen sohbetlerde, sevenlerine ledünni âlemin sırlarından bahseder; onlara, dünya ve ahirette Allah ve Rasulünün hoşnut olacağı işlere özen göstermelerini öğütlerdi. İnsan psikolojisinin ve çocuk pedagojisinin bütün inceliklerine vakıf olan Mevlana'nın böylesine gönülden sohbetleri, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, ümide, diğergamlığa, yaratılıştaki hikmet ve amaca dair öğütleri, Konya başta olmak üzere birçok yurt köşelerinde asil, nezih, samimi bir havanın fert ve toplum tarafından huzurla teneffüs edilmesine vesile olmuştur. Meram'ın yeşillikler denizinin sakin ve sessiz bir köşesinde ebedi istirahatgahında bulunan Cemel Ali Dede, işte zevkine doyum olmaz bu ilim ve irfan dünyasının melek tinetli ricalindendir.

Meram... Mevlana ve Mevlevilerin güzel şehri Konya'nın nice aşk ve marifet sohbetleriyle yeşertilmiş bu dillere destan cennet mesireliği, meramı Allah aşkı, maksadı Resül muhabbeti olan nice derviş, can ve dedelerin birbirinden güzel hatıralarını yeşillikler arasında olanca tazeliğiyle muhafaza etmektedir. O güzelim bahçelerde gezerken kulağınıza sanki bir ney ve kudüm sesi gelir gibi olur. Yüzyıllar boyunca Konya'yı sulayan tarihi Meram çayının kıyısında yapacağınız bir gezintiyi biraz uzatır da koruluk'arın içine doğru ilerlerseniz, yemyeşil ağaçlar arasına gömülmüş eski konaklardaki bir Mevlevi can veya dervişinin çıkıp sizi karşılayaCakmıŞca5ua sakin ve tabii bir görünüme sahip olduğunu hissedersiniz. Bu duygu size, başta Cemel Ali Dede olmak üzere Meram'da ebedi istirahatgahında bulunan evliyaullahın ruhani himmet ve hiyayelerinden ileri gelmektedir

Bu deruni duygu ve düşüncelerini Konyalı Aşık Şem'i şöyle dile getirir:

Kış olunca donanır ahbab ile vahdet-haneler,
Kurulur pazar-ı aşk mamur olur kaşaneler,
Şem'i aşkın yakar pervaz eder pervaneler,

Tasavvufi Sözler

 • Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da dikişisiz elbise giydirecekler...

  Hz. Mevlana Celaleddin Rum'i
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler...

  Hz. Muhyiddin Arabi
 • Ey ademoğlu; Ey insanoğlu, bizi yaratan Allah`ın emirlerini tutmak mecburiyetindeyiz. Çok nazikâne dikkat edelim.

  Hz. Hacı Ahmet Kayhan Dede
 • Tasavvuf, Hakk'ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Sen insana ulaşmadan Allah'ı nasıl arıyorsun?

  Muhammed İkbal
 • Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.

  Hallac-ı Mansur
 • Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.

  Muhammed İkbal
 • Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.

  İmam-ı Azam
 • Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.

  Ahmed Hulûsi
 • Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.

  Hz. Muhammed (s.a.v)
 • Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz.

  Şeyh Hariri
 • Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.

  Muhiddin Arabi
 • Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

  Gazâli
 • Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir.

  Yunus Emre
 • Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.

  Hz. Mevlana
 • Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir.

  Muhyiddin Arabi
 • Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.

  Muhyiddin Arabi
 • Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer.

  Hacı Bektaş-ı Veli
 • Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!

  Ken'ân Rifâî
 • İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.

  Hz. Ali
 • Kendimi arıyorum, gören varmı?

  Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah'a yönelmendir.

  Ebu Hafs
 • Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır.

  Hz. Mevlâna
 • Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.

  Hz. Mevlâna
 • Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır.

  Ahmed Hulûsi
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.

  Muhiddin Arabi
 • Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a sığının.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.

  Hallac-ı Mansur
 • Okunacak en büyük kitap insandır.

  Haci Bektasi Veli
 • Ölüm, yaradılmışın Yaradan'a kavuşmasıdır,Şeb-i arus'dur.

  Hz. Mevlâna
 • Sevgin yoksa, dost arama.

  Şeyh Sâdi
 • Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud'dur.

  Ahmed Hulûsi
 • Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir.

  Ebu Siad-i Ebu'l Hayr
 • Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud'dur.

  Ahmed Hulusi

Hakkı Dedemizin Bütün Derslerine ulaşmak için tıklayınız...

Misafirhanemiz

Dervish Guest House

Site Kullanım Sayacı