Hakkı Dedemizin Eserleri

İnsanın Hakiki Kimliği

     İnsanın Hakikati nedir?

     İşte bu soru değil mi yüzyıllardır insanların yanıtını aradığı, kimilerinin elde ettiği diğerlerinin de elde etmek için çabaladığı?

     İnsan kimdir, neden dünyaya gelir, doğum ile ölüm arasında yaşananların gayesi nedir? İnsan varlığının hakikati nedir? Bu ve daha pek çok sorunun aydınlandığı bu kitapta hakikatleri yaşamaya ne dersiniz?

     Mevlevi Dedemiz Hakkı Özsoy’un verdiği tasavvuf derslerinin de bir özeti şeklindeki kitap tasavvufa yeni başlayanlar için başucu kitabı olup kendi kimliğini bilmek isteyen herkes için bir hazinedir.

     Kitabın ilk bölümünde insanlar arasındaki gruplaşmalar, siyaset, rant ve sömürüyle toplumsal yapımızda oluşan erozyona dikkat çekilerek nerelerden nerelere geldiğimiz vurgulanıyor.

     İkinci bölümde bazı temel tasavvufi kavramlar açıklanmış:
Doğru, Gerçek, Hakikat, Zahiri ve Batıni Bilgiler nedir nasıl elde edilir? İlmel Yakiyn, Aynel Yakiyn, Hakkel Yakiyn ve Sırrel Yakiyn nedir?

     Üçüncü bölümde insanın Maddi ve Manevi varlığı açıklanarak Tecelli nedir, insanın yaratılışı, Marifetullah nedir, Allah dostlarının Kur’an’ın yedi manasına nasıl ulaştıkları açıklanıyor. Alem’in sırrı nedir, Adem’e secde edilmesi emrindeki sır ve hikmetler nedir, Kelime-i Tevhid’in sırları, Ruh ile bedenin birlikteliğinin özelliği belirtiliyor.

     Dördüncü bölümde Ruh, Nefis, Akıl, Vicdan ve Gönül, Cüz’i İrade, Külli İrade kavramları açıklanarak “Ölmeden evvel ölünüz!” hadisinin hakikati veriliyor.

     Beşinci Bölümde Nefsin Tezkiyesinin basamakları olan Nefsi Emmare, Nefsi Levvame, Nefsi Mülhime, Nefsi Mutmainne, Nefsi Raziye, Nefsi Mazriye ve Nefsi Kamile makamlarında bir derviş neler yaşar detaylı bir şekilde anlatılıyor.

     Altıncı bölümde İslam ve bilim karşılaştırılarak Hz. Muhammed(S.A.V) Hira Dağı’nda neyi okudu, Şeriat ve Tasavvuf, Beşeriyet ve vasıfları, Kader ve Kaza konularına açıklık getiriliyor.

     “İnsanın Hakiki Kimliği”ni insanlığa kazandıran Dedemiz Hakkı Özsoy’dan ve kendini bilme yolunda çalışan tüm canlardan Allah razı olsun.

     Eğer ben de bu kitapların engin bilgilerinden faydalanmak istiyorum diyorsanız, aşağıdaki telefonlar numaralarından bize ulaşıp kitabı temin edebilisiniz. Derneğimiz gelirleri ise www.mevlevider.net adresindeki faaliyetler için kullanılacaktır.

Telefon Numaralarımız: 0 532 738 71 01 - 0 537 969 35 66

Tasavvufi Sözler

 • Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da dikişisiz elbise giydirecekler...

  Hz. Mevlana Celaleddin Rum'i
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar, susadıkça içerler...

  Hz. Muhyiddin Arabi
 • Ey ademoğlu; Ey insanoğlu, bizi yaratan Allah`ın emirlerini tutmak mecburiyetindeyiz. Çok nazikâne dikkat edelim.

  Hz. Hacı Ahmet Kayhan Dede
 • Tasavvuf, Hakk'ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Sen insana ulaşmadan Allah'ı nasıl arıyorsun?

  Muhammed İkbal
 • Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.

  Hallac-ı Mansur
 • Aşka delilik diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.

  Muhammed İkbal
 • Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi.

  İmam-ı Azam
 • Bir gün nefsime dedim: gel seninle Rabbime gidelim. gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.

  Ahmed Hulûsi
 • Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.

  Hz. Muhammed (s.a.v)
 • Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz.

  Şeyh Hariri
 • Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz.

  Muhiddin Arabi
 • Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

  Gazâli
 • Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk'a eylediğin secde değildir.

  Yunus Emre
 • Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A'sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.

  Hz. Mevlana
 • Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır.

  Beyazıd-ı Bestâmi
 • Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir.

  Muhyiddin Arabi
 • Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.

  Muhyiddin Arabi
 • Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed'e, gönül Cebrail'e benzer.

  Hacı Bektaş-ı Veli
 • Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.

  Hz. Mevlâna
 • İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!

  Ken'ân Rifâî
 • İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.

  Hz. Ali
 • Kendimi arıyorum, gören varmı?

  Erzurumlu İbrahim Hakkı
 • Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah'a yönelmendir.

  Ebu Hafs
 • Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır.

  Hz. Mevlâna
 • Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.

  Hz. Mevlâna
 • Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır.

  Ahmed Hulûsi
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler.

  Muhiddin Arabi
 • Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah'a sığının.

  Hz.Muhammed (s.a.v)
 • Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.

  Hallac-ı Mansur
 • Okunacak en büyük kitap insandır.

  Haci Bektasi Veli
 • Ölüm, yaradılmışın Yaradan'a kavuşmasıdır,Şeb-i arus'dur.

  Hz. Mevlâna
 • Sevgin yoksa, dost arama.

  Şeyh Sâdi
 • Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud'dur.

  Ahmed Hulûsi
 • Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir.

  Ebu Siad-i Ebu'l Hayr
 • Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.

  Cüneyd-i Bağdadi
 • Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud'dur.

  Ahmed Hulusi

Hakkı Dedemizin Bütün Derslerine ulaşmak için tıklayınız...

Misafirhanemiz

Dervish Guest House

Site Kullanım Sayacı